Stroži propisi o provedbi trgovinskih pravila

Obrana od nepoštenih trgovačkih praksi

0 Flares 0 Flares ×
Prošireno je i područje primjene Uredbe i na usluge i određene aspekte prava intelektualnog vlasništva. Ilustracija: Pexels

Bruxelles, 16. veljače 2021. – Na snagu su stupili strogi novi propisi o provedbi trgovinskih pravila kojima će se dodatno ojačati instrumenti za obranu interesa Europske unije.  Unija je ovlaštena djelovati u cilju zaštite trgovinskih interesa u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i u okviru bilateralnih sporazuma kada je trgovinski spor blokiran unatoč nastojanjima EU-a da u dobroj vjeri poštuje postupak rješavanja sporova. Prethodno bilo dopušteno djelovanje tek nakon završetka postupka za rješavanje sporova. Prošireno je i područje primjene Uredbe i mogućih protumjera trgovinske politike na usluge i određene aspekte prava intelektualnog vlasništva (Uredba je ranije dopuštala samo protumjere u robi).

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: