Sustav za brže plaćanje računa

Brži i fleksibilniji način podmirenja obaveza

0 Flares 0 Flares ×

Request to Pay je sigurnosno zaštićen sustav razmjene poruka o plaćanju računa u  Ujedinjenom Kraljevstvu. Potpuno će biti u funkciji od Nove godine 2019., a sada postoji u formi istoimenog testnog internetskog portala – Request to Pay. Riječ je o sustavu koji nadograđuje postojeću infrastrukturu plaćanja i omogućuje brži i fleksibilniji način podmirenja obaveza između tvrtki, ustanova i pojedinaca.

U svakom “zahtjevu ta plaćanjem” će osobi ili tvrtki koja tu obavezu mora izvršiti biti ponuđeno da to učini u cijelosti, u više obroka, s odgodom, da o obavezi ponovno raspravi s onim kome je dužan, pa čak i da račun odbije platiti. Sustav će omogućiti razne metode plaćanja, a postojati će i mogućnost automatske naplate računa, za one koji pristanu na tu vrstu naplate.

Inicijativa Request to Pay djelo je novog britanskog operatora plaćanja, tvrtke NPSO (New Payment Service Operator). Cilj pokrenute inicijative je postići veću transparentnost i fleksibilnost u plaćanjima, bilo da je riječ o komunalnim uslugama, posudbama među prijateljima ili računima za transakcije koje se događaju među tvrtkama.

Portal Request to Pay biti će mjesto na kojem se svi korisnici usluge naplate računa – oni koji su ispostavili neki račun i oni koji račune (kakvi god oni bili) moraju platiti – moraju registrirati i dogovoriti o metodi i roku plaćanja.

Ideja portala i usluge Request to Pay jest biti mjesto koje će poticati konstruktivan dijalog između dužnika i vjerovnika te mjesto koje će pojedincima i tvrtkama omogućiti premošćivanje problema koji nastaju neplaćanjem računa.

___

Autor: Zvonko Pavić

novinar i urednik

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: