Traže niži PDV na kavu

Koordinacija proizvođača, prerađivača i distributera kave

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 17.12.2019. – U Hrvatskoj udruzi poslodavaca danas je osnovana Koordinacija proizvođača, prerađivača i distributera kave, kao dio jedne od HUP-ovih najjačih granskih udruga – HUP-ove Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede.

Za predsjednika Koordinacije izabran je Josip Budimir, savjetnik Uprave Francka d.d, a za dopredsjednika Laurentiu Dimitriu, generalni direktor Nestlé za Hrvatsku, BiH i Sloveniju.

Koordinaciju čine tvrtke Franck d.d., Nestlé Adriatic d.o.o., Atlantic grupa d.d., Arabesca d.o.o., Anamarija Company d.o.o. i Franja d.o.o.

Koordinacija je osnovana s ciljem stvaranja snažnije suradnje s relevantnim institucijama i daljnjeg unapređenja i podizanja kvalitete poslovanja industrije proizvodnje, distribucije i prerade kave.

„Koordinacija će se baviti relevantnim pitanjima i izazovima vezanim uz industriju proizvodnje, prerade i distribucije kave s ciljem da zajedničkim naporima i konstruktivnim dijalogom s nadležnim institucijama utječemo na procese odlučivanja i kvalitetno oblikovanje politika koje će osigurati daljnji održiv razvoj tržišta i inovacija u sektoru kave. Ovo je posebice važno u kontekstu osiguravanja većih potencijala za investicije, omogućavanja boljih uvjeta poslovanja i jačanja konkurentnosti domaćeg sektora kave u odnosu na regiju, ali i većinu zemalja EU, koje kavu trošarinski ne svrstavaju u kategoriju luksuznih proizvoda. Koordinacija će nastupati kao jedinstveni glas industrije kroz uključivanje članova u zakonodavne aktivnosti te edukaciju i aktivno informiranje javnosti i potrošača.“ – izjavio je Josip Budimir, predsjednik Koordinacije.

„Kavu u Hrvatskoj konzumira 93% osoba iznad 15 godina, dakle gotovo cijela populacija, a što je i logično obzirom na dugu tradiciju i kulturu pijenja kave, a Hrvatska je i dalje jedna od rijetkih zemalja koja taj proizvod smatra luksuzom i dodatno ga oporezuje. Obzirom da takav porez nemaju zemlje u našem okruženju, uz nižu stopu PDV-a kava je u Hrvatskoj potrošačima skuplja i do 30% u odnosu na susjedne zemlje. Želimo to promijeniti i urediti kako su i druge EU zemlje.“ – izjavio je Laurentiu Dimitriu, dopredsjednik Koordinacije.

Neki od ciljeva na koje će se novoosnovana Koordinacija posebno fokusirati su: održivi razvoj industrije i tržišta kave u Hrvatskoj, njegovanje tradicijskih vrijednosti kave uz dostupnost inovativnih proizvoda hrvatskim potrošačima, edukacija javnosti o benefitima odgovorne konzumacije kave te promjena statusa kave kao luksuznog proizvoda i ukidanje njezinog visokog poreznog opterećenja.

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: