Troškovno učinkovita dekarbonizacija

Revidirane smjernice za trgovanje emisijama ugljika

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 22. rujna 2020. – U skladu s europskim zelenim planom i ciljem da EU do 2050. postane prvo klimatski neutralno gospodarstvo Europska komisija je objavila revidirane smjernice o državnim potporama u kontekstu sustava trgovanja emisijama stakleničkim plinovima. „Smjernice za ETS” stupit će na snagu 1. siječnja 2021. i zamijenit će smjernice donesene 2012.

Smjernicama za ETS nastoji se smanjiti rizik od „istjecanja ugljika”, do kojeg dolazi kada poduzeća presele proizvodnju u zemlje izvan EU-a s manje ambicioznim klimatskim politikama. Pritom se smanjuje gospodarska aktivnost u EU-u, a ne smanjuju se globalne emisije stakleničkih plinova.

Konkretno, revidiranim smjernicama se državama članicama omogućuje da poduzećima u ugroženim sektorima nadoknade više cijene električne energije koje proizlaze iz cjenovnih signala za ugljik stvorenih ETS-om EU-a (takozvani „neizravni troškovi emisija”).

Istodobno, prekomjerna naknada za poduzeća u suprotnosti je s cjenovnim signalima koji se stvaraju u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama. U tom kontekstu, revidiranim smjernicama o ETS-u ciljat će se samo sektori izloženi riziku od istjecanja ugljika zbog visokih neizravnih troškova emisija i snažne izloženosti međunarodnoj trgovini za koje će se sniziti stopa nadoknade s 85 %, koliko je iznosila na početku prethodnog razdoblja trgovanja (2013. – 2020.), na 75 % i isključiti nadoknada za neučinkovite tehnologije i nadoknada uvjetovati time da predmetna poduzeća ulažu napore u cilju dekarbonizacije.

Više pojedinosti


 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: