Tvoja inicijativa, tvoje radno mjesto: Kako iskoristiti potpore za samozapošljavanje?

0 Flares 0 Flares ×

Piše: Nataša Štiglec, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Željela bih se nadovezati na članak kolegice Andree Miš iz Vukovarsko-srijemske županije koja je već pisala o poticanju samozapošljavanja, a ovom prilikom napisat ću nešto više o toj temi. Mjera samozapošljavanja vrlo je popularna i na području Osječko-baranjske županije gdje je prošle godine odobreno 653 zahtjeva, a interes ne jenjava ni u 2014. godini. (Hrvatski zavod za zapošljavanje bio je na području Osječko-baranjske županije partner projekta e-MOBIL u skopu kojega je i nastao ovaj portal, no informacije iznesene u ovom članku vrijede na području cijele Republike Hrvatske, op. ur.)

Ove godine potpora za samozapošljavanje usklađena je s Uredbom komisije (EZ-a) 1407/2013 o potporama male vrijednosti. Što je to potpora male vrijednosti? Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.) Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašivati 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Mjera je namijenjena i mogu je koristiti sve nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju te koji su izrazili interes za samozapošljavanjem i prošli pripremna savjetovanja za samozapošljavanje. Osobe koje su ranije imale registriran obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost, a koje je naknadno zatvoreno, uz zahtjev i poslovni plan moraju predati i dokaz da su podmirili sve obveze na ime obavljanja gospodarske djelatnosti (potvrda iz Porene uprave). Trajanje potpore je 12 mjeseci, a vrijednost potpore je 25.000,00 kuna.

Što se tiče kriterija, nezaposlena osoba treba izraditi poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je određena poslovna ideja održiva, te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu i poticaj iskoristiti za otvaranje tj. rad poslovnog subjekta, a koji se određuje prema troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.

Poslovni plan treba sadržavati: opis djelatnosti, izvore financiranja uz troškove ulaganja te druge informacije potrebne za donošenje odluke npr. istraživanje tržišta, procjena konkurencije i slično. Poslovni plan može pomoći i da provjerite jeste li uopće spremni biti poduzetnik, jer nije loše preispitati se i odgovoriti na neka pitanja kao npr.: jesam li samoinicijativan/na ili kako bih reagirao/la ako bi moj poslovni pothvat završio propašću i gubljenjem sve ušteđevine, na koji način donosim odluke? Veliki broj budućih poduzetnika nije siguran koliki će biti početni troškovi, koliki su minimalni troškovi poslovanja i na koji način zaraditi dovoljno da bi ih pokrili. Morate biti spremni na sve scenarije i u rukavu imati pripremljen i plan B ukoliko se posao ne odvija onako kako ste zamislili.

Što se tiče obaveza, korisnici potpora dužni su po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni zahtjeva u roku 30 dana dostave dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama, a protekom ugovorenog razdoblja dostaviti dokaze o utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.

Potpora se može odobriti za udruživanja dva do četiri suvlasnika istog poslovnog subjekta. Potpora se ne dodjeljuje za otvaranje OPG-a, a u slučaju registracije obrta, trgovačkog društva ili jednostavnog trgovačkog društva čija je djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture, isti taj subjekt mora biti registriran i za druge djelatnosti/aktivnosti osim primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture jer se ista može dodijeliti samo za pokrivanje troškova vezanih uz te druge aktivnosti/djelatnosti poslovnog subjekta.

I još nekoliko bitnih informacija za kraj: isplata sredstava ide 30 dana nakon potpisa ugovora i može ići jednokratno u roku 30 dana od potpisa ugovora, tromjesečno ili mjesečno a tada se prvi dio sredstava isplaćuje  po potpisu ugovora i dostavi instrumenata osiguranja naplate od strane poslodavca, najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora, a ostale isplate u obrocima.  U slučaju prekida poslovanja prije isteka 12 mjeseci dolazi do povrata sredstava uz kamatu, pa se stoga prilikom potpisa ugovora donosi i bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika.

Sve dodatne informacije možete pročitati na web stranicama Zavoda za zapošljavanje ili se raspitati u Područnim uredima kod savjetnika za samozapošljavanje.

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: