U Hrvatskoj ima gotovo 174 tisuće OPG-ova

Kaže Državni zavod za statistiku

0 Flares 0 Flares ×

5. siječnja 2022. – Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u konačne rezultate Popisa poljoprivrede 2020. kojim je obuhvaćeno 173.776 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) i 4.421 poslovni subjekt. Popisom je obuhvaćeno 98 posto ukupno korištene poljoprivredne površine (bez povrtnjaka) i 98 posto stočnih jedinica. Uključena su i zemljišta kojima se koristi nekoliko poljoprivrednih gospodarstava.

Tijekom 2020. godine u Hrvatskoj je korišteno oko 1,5 milijuna hektara poljoprivrednih površina, od čega se najveći dio, 888 tisuća hektara ili 59 posto odnosi na oranice i vrtove. 539 tisuća hektara ili 35,8 posto je pod travnjacima, 76 tisuća hektara ili 5,1 posto pod trajnim nasadima i dvije tisuće hektara ili 0,1 posto pod povrtnjacima. Popisano je i 419 tisuća grla goveda, 780 tisuća ovaca, 1,15 milijuna svinja, 88 tisuća koza te 15 milijuna komada peradi.

Cilj Popisa poljoprivrede 2020., (drugog takvog, nakon 2003.), ističu u DZS-u, bio je prikupiti podatke o zemljišnom fondu, stočnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini trajnih nasada, navodnjavanju, gnojidbi, poljoprivrednim strojevima, objektima za smještaj životinja, radnoj snazi u poljoprivredi, ostalim dohodovnim djelatnostima u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarenju stajskim gnojem.

Popis je proveden od 1. do 30. lipnja 2020. za poslovne subjekte i od 14. rujna do 14. listopada 2020. Dobiveni podaci su usporedivi na razini Europske unije, a važni su i zato što pružaju preciznije podatke o hrvatskoj poljoprivredi i udjelu te djelatnosti u ukupnom hrvatskom gospodarstvu.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: