Unija tržišta kapitala

Komisija pokrenula savjetovanje o olakšavanju ulaganja unutar EU-a

0 Flares 0 Flares ×
Građani EU-a i drugi dionici pozvani izraziti svoja stajališta o prekograničnima ulaganjima u EU-u.

Bruxelless, 26. svibnja 2020. – Europska komisija danas je pokrenula javno savjetovanje o zaštiti i olakšavanju prekograničnih ulaganja unutar EU-a. Privatna ulaganja ključna su za financiranje europskog gospodarstva i poduzeća – doprinose stvaranju radnih mjesta i diversifikaciji usluga i proizvoda na jedinstvenom tržištu.

Uz to, privatno financiranje bit će posebno važno za uklanjanje negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Kao što je najavljeno u Novoj industrijskoj strategiji za Europu, novi akcijski plan za uniju tržišta kapitala uključivat će inicijativu za jačanje zaštite ulaganja unutar EU-a te kako bi se omogućili raznolikiji izvori financiranja za europska poduzeća, posebice mala i srednja poduzeća.

Nakon nedavnog raskida bilateralnih ugovora o ulaganju unutar EU-a, javnim savjetovanjem građani EU-a i drugi dionici pozvani su da izraze svoja stajališta o prednostima ili slabostima prekograničnog ulaganja u EU-u.

Cilj je ocijeniti postojeći okvir za zaštitu ulaganja, uključujući pravila i mehanizme za rješavanje sporova.

Javno savjetovanje uključit će se u buduće političke inicijative Komisije. Ispitanike se potiče da navedu što više informacija. Savjetovanje će biti otvoreno do 8. rujna 2020.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: