Unija zdravstvenih podataka

Uz potpunu kontrolu građana

0 Flares 0 Flares ×

4. svibnja 2022. – Europska komisija pokrenula je europski prostor za zdravstvene podatke, koji treba pomoći u ostvarenju napretka u pružanju zdravstvene zaštite svim građanima u državama članicama. Europskim prostorom za zdravstvene podatke pridonosi se i izgradnji jedinstvenog tržišta za digitalne zdravstvene usluge i proizvode te uspostavlja dosljedan, pouzdan i učinkovit okvir za uporabu zdravstvenih podataka za istraživanje, inovacije, oblikovanje politika i regulatorne aktivnosti. Pritom se potpuno poštuju visoki standardi Unije u području zaštite podataka.

Kako bi se zaštitila prava građana, sve države članice morat će osnovati tijela za digitalno zdravstvo.

Građani će imati potpunu kontrolu nad svojim podacima. Foto: EU

Zahvaljujući europskom prostoru za zdravstvene podatke građani će moći izravno, jednostavno i besplatno pristupiti podacima u elektroničkom obliku. Moći će ih jednostavno podijeliti sa zdravstvenim stručnjacima u svojoj zemlji i u drugim državama članicama i tako dobiti pristup boljoj zdravstvenoj zaštiti. Građani će imati potpunu kontrolu nad svojim podacima. Moći će dodavati podatke, ispravljati pogreške, ograničiti pristup drugih osoba svojim podacima i dobiti informacije o tome kako se i u koju svrhu ti podaci koriste.

Države članice osigurat će da se sažeci medicinskih podataka o pacijentu, e-recepti, medicinske slike i popratni nalazi, laboratorijski nalazi i otpusna pisma izdaju i prihvaćaju u zajedničkom europskom formatu.

Interoperabilnost i sigurnost postat će obvezni. Proizvođači sustava elektroničke zdravstvene evidencije morat će potvrditi usklađenost s tim standardima.

Kako bi se zaštitila prava građana, sve države članice morat će osnovati tijela za digitalno zdravstvo. Ta će tijela sudjelovati u prekograničnoj digitalnoj infrastrukturi koja će pacijentima omogućiti prekograničnu razmjenu podataka (MyHealth@EU).

Europskim prostorom za zdravstvene podatke uspostavlja se čvrst pravni okvir za uporabu zdravstvenih podataka za istraživanje, inovacije, javno zdravlje, oblikovanje politika i regulatorne svrhe. Istraživači, inovatori, javne institucije i industrija imat će, pod strogim uvjetima, pristup velikim količinama kvalitetnih zdravstvenih podataka, koji su ključni za razvoj načina liječenja, cjepiva i medicinskih proizvoda kojima se spašavaju životi, za omogućavanje boljeg pristupa zdravstvenoj zaštiti i za povećanje otpornosti zdravstvenih sustava.

Strogo je zabranjeno koristiti podatke za donošenje odluka štetnih za građane, npr. o osmišljavanju štetnih proizvoda ili usluga ili o povećanju premije osiguranja.

Kako bi dobili pristup takvim podacima, istraživači, poduzeća ili institucije zatražit će dozvolu od tijela za pristup zdravstvenim podacima, koje će osnovati svaka država članica. Pristup će se odobriti samo za uporabu zatraženih podataka u posebne svrhe, i to u zatvorenim i sigurnim okruženjima te bez otkrivanja identiteta pojedinca.

Osim toga, strogo je zabranjeno koristiti podatke za donošenje odluka štetnih za građane, npr. o osmišljavanju štetnih proizvoda ili usluga ili o povećanju premije osiguranja. Tijela za pristup zdravstvenim podacima priključit će se na novu decentraliziranu infrastrukturu EU-a za sekundarnu uporabu podataka (HealthData@EU), koja će se uspostaviti radi potpore prekograničnim projektima.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

Leave a Reply

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: