Upišite adresu e-pošte u Sudski registar!

Još samo jedan dan!

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 30. kolovoza 2020. – Sve pravne osobe koje su upisane u sudski registar imaju obvezu dostaviti podatak o adresi elektroničke pošte najkasnije do prvog rujna ove godine. Zahtjev za upis adrese e-pošte može se poslati i poštom preporučeno s povratnicom na adresu Trgovačkog suda na kojemu je tvrtka registrirana. Ako to još niste učinili, za to imate, doslovno, samo još jedan dan – sutra!

Uz zahtjev treba priložiti i dopis u kojem se navodi da tvrtka dostavlja zahtjev za upis adrese e-pošte tvrtke u Sudski registar ovjeren pečatom i vlastoručnim potpisom svih članova uprave i direktora. Potcrtavamo: svih članova uprave i direktora. Kad se to tako učini, ne plaća se sudska pristojba jer Uredbom o tarifi sudskih pristojbi nije propisano plaćanje pristojbe za obrazac zahtjeva za upis odnosno promjenu. Prijava i isprave priložene uz prijavu moraju biti ispisani crnim slovima veličine od 10 do 12 točaka, uredno, pregledno, čitljivo, bez brisanja, pretipkavanja ili umetanja i bez nepoznatih kratica. Prijava se ne smije dostavljati u preslici i ne smije biti otiskana dotrajalom vrpcom pisaćeg stroja ili pisača.

Obaveza upisa bar jedne adrese e-pošte tvrtke uvedena je još u travnju prošle godine (posljednjim Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru), a način kako to treba napraviti opisan je Pravilnikom o načinu upisa u Sudski registar, objavljenimu Narodnim novinama (NN 121/2019.) iz prosinca 2019., (čl. 52)  te Zakonom o parničnom postupku (NN br. 53/91. – 70/19.).

Naime, posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku uvedena je obveza svih pravnih osoba (trgovačkih društava, ustanova, zadruga, udruga i dr.) da zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, i to do 1. rujna 2020. godine. Ova se komunikacija sa sudovima odnosi na parnične, ovršne i izvanparnične postupke. Pravne osobe moraju zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa i uprave. Postupak za uključivanje u sustav eKomunikacija može se vidjeti ovdje.

Ostali subjekti (npr. obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i sl.) također mogu (ali nemaju obvezu!) zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije, i nakon 1. rujna 2020. godine.

Na adresi https://sudreg.pravosudje.hr možete provjeriti ima li vaša tvrtka već upisanu email adresu u Sudski registar.

A o svemu navedenome, detaljnije možete saznati iz članka u časopisu RRiF br. 9/20.

 

 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: