Uređuju se trošarine na alkohol

Cilj: smanjiti nezakonitu uporabu denaturiranog alkohola

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 4. kolovoza 2020. – U Europskom vijeću postignut je dogovor o novom načinu uređivanja trošarina na alkohol unutar Europske unije. Riječ je o sporazumu kojim se postižu bolji uvjeti poslovanja i snižavaju troškovi, prije svega malim proizvođačima alkohola. Prema novim pravilima, mali proizvođači alkohola imaju pristup novom sustavu certificiranja na razini Unije i pristup nižim trošarinama u svim zemljama članicama.

Nove trošarine na alkohol pozitivno će utjecati na potrošače jer će se smanjiti nezakonita uporaba denaturiranog alkohola za proizvodnju krivotvorenih pića.

Povećat će se i prag za pivo s nižim udjelom alkohola na koji se mogu primjenjivati snižene stope kako bi se pivare potaknulo na proizvodnju pića s manjim udjelom alkohola.

Postignuti dogovor pomak je prema modernijem i pravednijem poreznom režimu za alkohol kojim se pojačava borba protiv prijevara. Nova pravila primjenjivat će se od 1. siječnja 2022. Komisija će nadzirati uvođenje trošarina ili sniženih stopa trošarina za privatnu proizvodnju etilnog alkohola te će o toj mjeri izvijestiti Vijeće.

Više pojedinosti


 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: