Usporavanje rasta

Prognoza Hrvatske udruge banaka

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 19. prosinca 2019. – U ovo doba godine vodeće prognostičke ustanove objavljuju svoja očekivanja za slijedeću godinu. Unisono se, u 2020., očekuje usporavanje – uglavnom zbog industrijske recesije koja izvire iz autoindustrije i globalnog trgovačkog rata.

Međutim, prognoze se razlikuju u pogledu intenziteta i rasprostranjenosti usporavanja. Na primjer, MMF očekuje vrlo slab prijenos usporavanja iz 2019. na 2020., što znači da bi svjetsko i europsko gospodarstvo rano u toku 2020. trebalo dočekati kraj usporavanja i početak novog ciklusa ubrzanja.

Europska komisija kraj usporavanja očekuje kasnije u toku 2020. Naglašavamo: radi se o usporavanju (smanjenju brzine rasta), ne o recesiji (padu). Pitanje stoga glasi koliko će rast 2020. biti sporiji od dosadašnjega rasta?

MMF očekuje rast njemačkog gospodarstva po stopi od 1,3% 2020., a Europska komisija po stopi od 1,0%. To je veoma važno za kretanja u Srednjoj i Istočnoj Europi.

MMF-ova očekivanja prelijevanja usporavanja na Srednju i Istočnu Europu blaža su od očekivanja Komisije, no i jedna i druga ključna institucija zadržavaju relativno optimistična očekivanja za Hrvatsku.

Prema MMF-u, hrvatsko gospodarstvo će rasti 3,0% ove i 2,7% sljedeće godine, dok su očekivanja Komisije na 2,9% i 2,6%. Razlika je mala. U tom svjetlu zanimljivo je promotriti kakva su očekivanja glavnih ekonomista velikih hrvatskih banaka. Ona su u nastavku predstavljena u vidu prosjeka, minimalnih i maksimalnih vrijednosti.

Prema očekivanjima ekonomista, izvore iznenađenja u sljedećoj godini ne treba ponovno očekivati u domeni tečaja i deficita odnosno javnog duga. Ekonomisti očekuju tečaj na istim razinama kao potkraj 2019., dok će se omjer javnog duga, uz blagi fiskalni deficit, nastaviti smanjivati približno istim tempom kao i ove godine.

Uz nastavak razdoblja niskih kamatnih stopa (potražnja za obveznicama ostat će snažna zbog nastavka ekspanzivne monetarne politike i rizika alternativnih ulaganja), jedina bitna promjena koju vrijedi zabilježiti je usporavanje stope rasta BDP-a na 2,5%. Do usporavanja bi moglo doći uslijed ravnomjerno blagog usporavanja svih sastavnica BDP-a.

U anketi o uzrocima takvih kretanja ekonomisti pored vanjskih razloga ističu standardno poznate unutarnje slabosti kao što su izostanak reformi, prepreke ulaganjima, neefikasan državni sektor, čemu pridodaju i nepovoljne demografske trendove.

Više informacija nalazi se u publikaciji HUB IZGLEDI

*Četiri najveće hrvatske banke upošljavaju glavne ekonomiste i/ili osobe zadužene za strateški razvoj. Hrvatska udruga banaka osnovala je njihov klub. Cilj je povremenim provođenjem anketa prikazati reprezentativno mišljenje glavnih ekonomista banaka o najvažnijim gospodarskim kretanjima i očekivanjima. U „Izgledima“ prikazujemo rezultate ankete o ekonomskim očekivanjima. Glavni ekonomisti ističu da iznose osobne stavove, a ne stavove uprava banaka. Druga ovogodišnja anketa provedena je tijekom prosinca 2019.

__

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: