Utjecaj sankcija Rusiji na poslovanje naših tvrtki

Problemi i prijedlozi za umanjenje šteta

0 Flares 0 Flares ×

4. ožujka 2022. – Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) podržava sve dosadašnje mjere sankcija protiv Rusije, no upozorava na negativne reperkusije koje će to imati na poslovanje hrvatskih gospodarstvenika. Te posljedice se već osjećaju, a imati će i dugoročni učinak. Stoga je HUP, na temelju konzultacija sa svojim članicama, istaknuo šest ključnih područja u kojima se mogu očekivati negativni učinci te nudi prijedloge za njihovo otklanjanje.

Prvi problem je izloženost izvoznika, naplata dospjelih potraživanja te izvedba ugovorenih poslova. U našoj zemlji ima tvrtki kojima je ugrožen opstanak jer im se cjelokupno poslovanje oslanja na ruske partnere. Izazov je i gdje sad plasirati robu i proizvode za rusko tržište, na koje se više ne mogu plasirati.

Drugi problem je zaustavljanje uvoza sirovina neophodnih za proizvodnju. Za neke sirovine, nužne za proizvodnju domaćim tvrtkama, ne postoji financijski održiva alternativa. Troškovi tvrtki s tog naslova su već enormni – i po 10.000 eura po danu, što bi moglo rezultirati štetom većom od 15 milijuna eura u šest mjeseci.

Treći problem je dodatni rast cijena energenata, što će vjerojatno potaknuti i rast opće razine cijena. Stoga je upitno hoće li nedavno doneseni Vladin paket mjera za ublažavanje rasta cijena na građanstvo i poslovni sektor biti dovoljan.

Četvrti problem je učinak sankcija na poslovanje poduzeća u ruskom vlasništvu. Primjer Sberbanka zorno pokazuje kako u samo nekoliko dana može doći do velike poslovne krize do tada zdravog poduzeća.

Peti problem su negativni učinci na turizam, posebice na nautički sektor. Već su zabilježena otkazivanja rezervacija i zahtjevi za odgodom plaćanja, i to ne samo od strane klijenata iz Rusije i Ukrajine nego i drugih zemalja. Relativna blizina sukoba može utjecati na odluku gostiju o destinaciji odmora, pa je uz predsezonu, u kojoj je nautički sektor ključan, pogođen i ostatak turističke sezone.

Šesti problem su neizravni, kratkoročni i dugoročni, učinci na poslovanje. Neizvjestan je nastavak poslovanja i naplate s tvrtkama u ruskom vlasništvu, koje posluju na teritoriju Europske Unije.Probleme u poslovanju će imati i gospodarstvenici koji pak rade s tvrtkama, koje su partneri nekih ruskih tvrtki ili tvrtki u ruskom vlasništvu. Teško je procijeniti gubitke jer se raspon kreće od nekoliko desetaka tisuća kuna do više milijuna eura, samo u ovoj godini.

HUP institucijama nudi prijedloge, za koje vjeruje da mogu umanjiti poslovne štete: donijeti kompenzacijske mjere poput Fonda za sanaciju štete u gospodarstvu; osigurati primjeren prijelazni rok za prilagodbu poslovanja na sankcije; pomoći u otvaranju alternativnih tržišta za izvozne proizvode namijene Rusiji, kao i za uvoz potrebnih sirovina iz Rusije; u suradnji s novim vlasnikom i državom razmotriti kraću dodatnu odgodu otplate (moratorij) dospjelih obveza dužnika bivše Sberbanke; osigurati pravovremene i pouzdane informacije i predstavnike gospodarstva uključiti u proces donošenja odluka i pravovremeno informirati poslovni sektor o praktičnoj primjeni sankcija.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: