Uveden red u istraživanje tržišta

Prihvaćen novi europski Kodeks ponašana agencija za istraživanje tržišta

0 Flares 0 Flares ×

Članice Udruženja za istraživanje tržišta HGK usuglasile se da će poduprijeti Prijedlog Kodeksa ponašanja agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja, radi uređenja teorijskih i praktičnih dostignuća u razvitku istraživačke djelatnosti te radi ostvarivanja ciljeva suvremenog istraživanja tržišta i javnog mnijenja, a i sprečavanja mogućih zlouporaba. Europsko udruženje za marketinška i društvena istraživanja izradilo je Kodeks u suradnji s ICC-em (International Chamber of Commerce). Prijedlog su prihvatile sve članice ESOMAR-a, uvažavajući najviše standarde poslovanja.

Zadatak je Kodeksa identificirati ključne zainteresirane strane i njihove zahtjeve u kontekstu istraživanja tržišta, medija i javnog mnijenja.

„Ovo je veliki korak prema reguliranju tržišta jer dosad nije postojala krovna regulativa. Kodeksom se, napokon, uređuju načela i pravila ponašanja za sve pravne osobe – članice Udruženja za istraživanje tržišta koje su registrirane za obavljanje djelatnosti istraživanja tržišta i javnog mnijenja u Republici Hrvatskoj i predstavljaju osnovu za održavanje profesionalnih i etičkih standarda u istraživačkoj praksi. Kodeks nema obvezu prihvaćanja, ali oni koji ga potpišu dužni su ga se u cijelosti držati, a cilj je transparentno ispuniti obveze njime uređene“, rekao je Srđan Dumičić, predsjednik Udruženja za istraživanje tržišta.

Istraživanja javnog mnijenja u svijetu se provode više od jednog stoljeća, a u Hrvatskoj sustavno od 1990. godine. U tom razdoblju, prikupljena su mnoga znanja.

Kvaliteta i preciznost istraživanja u Hrvatskoj na razini je sličnih istraživanja u zemljama sa znatno duljom demokratskom tradicijom.

Ipak, javnosti je malo poznato da istraživački proces uključuje niz postupaka i kontrolnih procedura pomoću kojih istraživači osiguravaju da rezultati istraživanja ne odstupe od realnih vrijednosti te se upravo tim postupcima kontrole pristranosti osigurava kvaliteta istraživanja.

Opseg provedenih procedura ovisi o poznavanju metodologije i predmeta istraživanja, ali i o specifičnostima svake kampanje i izbora. Odabir prikladnih procedura nije uvijek samo pitanje provođenja već poznatih postupaka, nego je vrlo često i pronalaženje najučinkovitijih rješenja u danom okruženju te odabir najnužnijih procedura unutar raspoloživih sredstava za istraživanje.

Pri Sektoru za trgovinu u Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluje Udruženje za istraživanje tržišta koje okuplja vodeće agencije koje djeluju u industriji istraživanja tržišta i posluju prema najvišim standardima struke.

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: