Veće potpore za OPG-e i mlade poljoprivrednike

Zelenija, pravednija i transparentnija poljoprivredna politika

0 Flares 0 Flares ×
Plenarna sjednica Europskog parlamenta, rasprava o poljoprivrednoj politici Unije. Foto: EP

24. studenoga 2021. – Europski parlament jučer je odobrio reformiranu poljoprivrednu politiku EU-a, koja će biti zelenija, pravednija, fleksibilnija i transparentnija. Tijekom pregovora o paketu zakonodavnih reformi zastupnici su isticali da će bolja zaštita bioraznolikosti i usklađenost s propisima i obvezama Unije u području okoliša i klime biti ključni za provedbu reformirane zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), koja na snagu stupa 2023.

Komisija će ocjenjivati jesu li nacionalni strateški planovi u okviru ZPP-a usklađeni s tim obvezama, a poljoprivrednici će morati primjenjivati prakse koje pogoduju klimi i okolišu. Države članice morat će osigurati da najmanje 35 % sredstava za ruralni razvoj i najmanje 25 % izravnih plaćanja bude iskorišteno za mjere u području okoliša i klime.

Zastupnici su osigurali da se najmanje 10 % izravnih plaćanja namijeni malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima te da se najmanje 3 % proračuna ZPP-a dodijeli mladim poljoprivrednicima. Zatražili su i da pričuva za krizne situacije s godišnjim proračunom od 450 milijuna eura (u tekućim cijenama) bude stalno dostupna za pomoć poljoprivrednicima u slučaju cjenovnih ili tržišnih nestabilnosti.

Zahvaljujući pritisku Parlamenta poboljšana je i kontrola poštovanja pravila Unije o radu u poljoprivrednom sektoru, a kršenja će se kažnjavati putem suradnje nacionalnih inspektora rada i agencija za plaćanja iz ZPP-a.

Informacije o krajnjim korisnicima potpora EU-a bit će transparentnije zahvaljujući alatu Unije za rudarenje podataka. Države članice će pomoću tog alata moći provjeravati podatke u javnim bazama, što će im olakšati utvrđivanje mogućih prijevara.

Uredba o strateškim planovima usvojena je s 452 glasova za, 178 protiv i 57 suzdržanih, horizontalna uredba s 485 glasova za, 142 protiv i 61 suzdržanih, a Uredba o zajedničkoj organizaciji tržišta s 487 glasova za, 130 protiv i 71 suzdržanih.

Važeća pravila o ZPP-u, koja su trebala isteći 31. prosinca 2020., produljena su prijelaznim pravilima koja će se primjenjivati do kraja 2022. Nakon što ih Vijeće odobri, nova će se pravila primjenjivati od 1. siječnja 2023.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: