Većina ne želi skraćivanje radnog vremena

Anketa Hrvatske udruge poslodavaca

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 30. srpnja 2020. – Na anketu Hrvatske udruge poslodavaca odazvalo se šezdeset poduzeća, od čega ih je do sada 26% predalo zahtjev za korištenje predmetne potpore, dok 73% nije predalo zahtjev; međutim 20% (ili 27% od onih koji nisu predali zahtjev) ipak planira predati zahtjev u nadolazećem razdoblju.

Među onima koji su do sada predali zahtjev za potporu najbrojniji su oni u prerađivačkoj industriji, nakon čega slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i trgovina. Od onih koji nisu predali zahtjev ali planiraju, najbrojniji su poslodavci koji pripadaju djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, dok su među onima koji nisu predali zahtjev za potporu te nisu naveli da planiraju predati, najbrojniji poslodavci u sektoru trgovine.

Poduzeća koja do sada nisu predala zahtjev za predmetnu potporu kao najvažniji razlog za to izdvajaju taj što se bave djelatnošću (najčešće uslužnom) u kojoj skraćivanje radnog vremena nije primjenjivo. Drugi najčešći razlog je taj što poduzeća u ovom trenutku ne zadovoljavaju osnovni kriterij za dobivanje potpore – pad poslovanja (pad prihoda). Nakon toga slijedi prezahtjevna administracija, prvenstveno tjedna dostava evidencije radnog vremena. Povezana s time je i nemogućnost planiranja svih detalja u vezi potpore (mjesec dana) unaprijed.

Bitan razlog zbog kojeg se poslodavci nisu prijavili za korištenje ove mjere je i taj što u poslovanju koriste smjenski rad i preraspodjelu radnog vremenu te bi korištenjem potpore kršili kolektivni ugovor i/ili Zakon o radu.

Od razloga koji su utjecali na to da se poduzeća ne prijave za mjeru su još navedeni i nejasnoća, nekonzistentnost i nedosljednost samih mjera koje donosi vlada, nedostatna visina potpore, mogućnost vraćanja potpore ako se ispostavi da svi kriteriji nisu zadovoljeni, ali i primjena kriterija na razini cijele kompanije, a ne razini poslovnica ili podružnica te kriterij da za zaposlenike koji rade kod kuće (na daljinu) se ne može tražiti potpora.

Kod onih poslodavaca koji su predali zahtjev kao najviše otežavajući, odnosno problematičan kriterij (uvjet) za provedbu mjere ističe se prezahtjevna administracija, prvenstveno tjedna dostava evidencije radnog vremena, ali i mjesečno potpisivanje evidencije od strane svih radnika, što posebice stvara probleme u velikim kompanijama.

Poslodavci kao problem navode i nejasne i nelogične rokove dostave dokumentacije ali i neusklađenost HZZ-a i Porezne uprave oko pojedinih pitanja.

Osim prethodno navedenog, poslodavci navode i nejasne i nelogične rokove dostave dokumentacije (npr. zahtjev za predajom PDV obrasca kao dokaz pada prihoda prilikom predaje zahtjeva i dokaza pretpostavki mjere, iako je zakonski rok za predaju PDV obrasca drugačiji), ali i neusklađenost HZZ-a i Porezne uprave oko pojedinih pitanja.

Konsenzus među poslodavcima koji su ispunili anketu postignut je oko prijedloga da se tjedni raspored koji se dostavlja unaprijed u potpunosti izbaci iz kriterija te da se dostavlja samo evidencija na kraju mjeseca s obzirom da se ionako potpora odobrava retroaktivno, odnosno nakon što je poslodavac već isplatio plaću te dostavio potrebnu dokumentaciju (JOPPD obrazac + PDV obrazac) u Poreznu upravu.

Osim toga, predloženo je i kako bi se mjesečno potpisivanje evidencije od strane svih radnika moglo urediti na način da se uvede neka aplikacija, odnosno da je dovoljno elektronski potvrditi pristanak na skraćeno radno vrijeme; međutim, kod poslodavaca gdje postoji sindikat ili radničko vijeće mogao bi bit dovoljan i sporazum s tim tijelima.

Nalazi ove ankete, a posebno prijedlozi poslodavaca, bit će prezentirani i na sastanku s predstavnicima Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: