Više novca za regije

Veća potpora slabije razvijenima

0 Flares 0 Flares ×
Foto: EU Parlament – u Srasbourgu

Stopa sufinanciranja za tranziciju i razvijenije regije također je povećana na 65 % odnosno 50 %. Dodatna sredstva vrijedna 1,6 milijarde eura (0,4 %) trebalo bi rezervirati za najudaljenije regije.

Zajednička pravila sada su snažnije povezana sa sveobuhvatnim ciljevima politike EU-a poput:povećanja konkurentnosti i jačanja malih i srednjih poduzeća; davanja prednosti mjerama za postizanje učinkovitosti u opskrbi energijom i potražnji za njom; zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša i borbe protiv klimatskih promjena; promicanja pametne i održive mobilnosti;poštovanja temeljnih prava, uz jamčenje rodne jednakosti i sprečavanje svih vrsta diskriminacije.

Suizvjestiteljica Constanze Krehl (S&D, Njemačka): „Parlament u potpunosti podupire pojednostavljena načela kao i uključivanje svih partnera koji sudjeluju u raspodjeli sredstava EU-a za koheziju putem partnerskih sporazuma. Ali spajanje regionalnog financiranja EU-a s makroekonomskim uvjetovanostima, kao što je Komisija predložila, značilo bi da se nepravedno kažnjavaju regionalne vlasti zbog odluka koje su donijele nacionalne vlade. Stoga je Parlament odbio te prijedloge.“

Suizvjestitelj Andrej Novakov (EPP, Bugarska) istaknuo je da „svi imaju koristi od kohezijske politike EU-a jer ih to sve okuplja. Postoji samo jedna kategorija Europljana, a to su pobjednici u konačnici. Izuzetno nam je drago što smo ispoštovali stroge zakonodavne rokove i sada smo spremni smjesta započeti pregovore s Vijećem.“

Zajednička pravila primjenjivat će se na Fond za regionalni razvoj, Socijalni fond (EFS+) i Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, njima će se ustanoviti i financijska pravila za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost te za instrument za upravljanje granicama i vize za razdoblje 2021. – 2027. Otprilike trećina ukupnog proračuna EU-a troši se za te fondove.

Usvojeni tekst.

Odbor za regionalni razvoj

Što Europa čini za mene?

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: