Više od 450 milijardi eura

Ulaganja u okviru Junckerova plana

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 25. studenog 2019.- Nakon sastanka Upravnog vijeća Europske investicijske banke (EIB) očekuje se da će Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) pokrenuti ulaganja u vrijednosti više od 450,6 milijardi eura diljem EU-a.

Operacije odobrene u okviru Junckerova plana u studenome vrijedne su 83,2 milijarde EUR u 28 država članica.

Očekuje se da će više od milijun (1,042,890.) novoosnovanih poduzeća te malih i srednje velikih poduzeća (MSP-ova) imati koristi od poboljšanog pristupa financiranju.

Prema trenutnom poretku, pet zemalja u kojima je potaknuto najviše ulaganja u odnosu na BDP jesu Grčka, Estonija, Portugal, Bugarska i Poljska.

Kad je riječ o makroekonomskom učinku, ulaganja EIB-a u okviru Junckerova plana povećala su bruto domaći proizvod EU-a za 0,9 % te stvorila 1,1 milijun novih radnih mjesta.

BDP EU-a, kao posljedica Junckerova plana, porast će za 1,8 % i stvorit će se 1,7 milijuna radnih mjesta. Pojedinosti o ulaganjima po zemljama dostupne su na web-mjestu Junckerova plana.

Više pojedinosti, potražite ovdje. i ovdje.

Autor: Zvonko Pavić

novinar i urednik

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: