Više robe, manje putnika

Na željezničkim prugama u Hrvatskoj

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 24. prosinca 2019. – Ukupna količina prevezene robe željeznicom u trećem tromjesečju 2019. godine veća je za dva posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, a istovremeno je zabilježen pad broja prevezenih putnika, isto za dva posto.

Osam novih teretnih željezničkih prijevoznika sudjeluju s 52 posto udjela u prevezenoj robi, a ostatak pripada HŽ Cargu kao povijesnom prijevozniku.

Na tržištu putničkog željezničkog prijevoza u trećem tromjesečju 2019. bilježi se pad u broju prevezenih putnika za dva posto u odnosu na treće tromjesečje 2018. Putnički prijevoznik u trećem tromjesečju 2019. uz pad broja prevezenih putnika bilježi i pad broja ostvarenih putničkih kilometara za pet posto, a istovremeno rastu ostvareni vlak-kilometri za jedan posto.

Vezano uz ostale tržišne pokazatelje u prijevozu željeznicom, ostvareno je četiri posto više vlak kilometara u teretnom prijevozu u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Udjel ostvarenih vlak kilometara u prijevozu tereta u ukupnom broju vlak kilometara (teretni i putnički prijevoznici) iznosi 29 posto. Najveći udjel u prijevozu tereta ima povijesni teretni prijevoznik od 63 posto.

Ukupan broj tonskih kilometara u trećem tromjesečju 2019. veći je za pet posto u odnosu na prethodnu godinu pri čemu su najveće povećanje od 13 posto imali novi teretni prijevoznici koji sudjeluju s 38 posto udjela u tonskim kilometrima u trećem tromjesečju, što je povećanje za tri posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Pokazatelji tržišta željezničkih usluga dostupni su na internetskim stranicama HAKOM-a.

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: