Vrijednost za novac

Što stvara vrijednost u poslovnim transakcijama?

0 Flares 0 Flares ×
Izvještaj Creating Value Beyond the Deal istražuje način na koji korporacije, kako na strani kupca tako i na strani prodavatelja, pristupaju stvaranju vrijednosti.

Istraživanje tvrtki PwC i Mergermarket, u kojem je sudjelovalo 600 viših rukovoditelja globalnih korporacija otkrilo je da samo 61 % kupaca vjeruje da je njihova posljednja kupovina stvorila vrijednost. Unatoč tome, kupci koji prednost daju stvaranju vrijednosti od samog početka transakcije premašuju referentnu vrijednost unutar svog sektora u prosjeku za 14 %, 24 mjeseca nakon završetka transakcije, dok prodavatelji koji prednost daju stvaranju vrijednosti mogu nadmašiti konkurente u sektoru za 6 % u istom razdoblju.

Iako je za dugoročni uspjeh strategije stvaranje vrijednosti postalo neophodno, istraživanje pokazuje da na temelju ukupnog povrata dioničara (TSR), u prosjeku 53 % kupaca postiže slabije rezultate od konkurenata u sektoru tijekom 24 mjeseca nakon završetka posljednje transakcije. Slično tome, prosječno je 57 % prodavatelja na temelju TSR-a ostvarilo slabije rezultate od konkurenata u sektoru tijekom 24 mjeseca nakon završetka posljednje transakcije.

Iako brojke upućuju na činjenicu da brojne transakcije ne uspijevaju ostvariti željenu vrijednost, transakcije koje prednost daju stvaranju vrijednosti ipak mogu generirati značajnu vrijednost. Što je to što stvara vrijednost u poslovnim transakcijama?

Izvještaj Creating Value Beyond the Deal istražuje način na koji korporacije, kako na strani kupca tako i na strani prodavatelja, pristupaju stvaranju vrijednosti. Istraživački tim analizirao je podatke o transakcijama prikupljenima tijekom osam godina kako bi utvrdio zbog čega su bile tako uspješne, koristeći podatke o pojedinom sektoru, intervjue s višim rukovoditeljima korporacija i akademsku podršku poslovne škole Cass.

Istraživanje je istako tri glavne smjernice stvaranja vrijednosti.

Prva: Organizacije bi transakcije trebale promatrati kao dio jasne strateške vizije i uskladiti aktivnosti vezane uz transakcije s dugoročnim ciljevima poslovanja. 86 % ispitanih kupaca koji kažu da je njihovom posljednjom kupovinom stvorena značajna vrijednost također kažu da je to bio dio šireg portfelja, a ne rezultat oportunističkog djelovanja.

Druga: Potrebno je razjasniti sve elemente sveobuhvatnog plana stvaranja vrijednosti – napraviti plan, a ne kontrolni popis. Osigurati temeljit i učinkovit postupak za provedbu transakcije s potrebnom revnošću i točnošću u procesu planiranja stvaranja vrijednosti u svim područjima poslovanja. Razmotriti kako svaki od njih podržava poslovni model, stvaranje sinergije, operativni model i tehnološke planove. Za kupovine sa značajnom izgubljenom vrijednošću u odnosu na nabavnu cijenu vrijedi sljedeće: 79 % prilikom potpisivanja nije imalo strategiju integracije, 70 % prilikom potpisivanja nije imalo plan sinergije, a 63 % prilikom potpisivanja nije imalo tehnološki plan.

Treća: U središte transakcije staviti kulturu: Upravljanje kadrovima i ljudski kapital utječu na način na koji kompanije mogu stvoriti vrijednost prije i poslije transakcije. 82 % kompanija koje kažu da je prilikom posljednje kupovine uništena značajna vrijednost nakon transakcije, izgubile su više od 10 % zaposlenika.

Iz razgovora s korporativnim rukovoditeljima proizlazi da kompanije koje uistinu na samom početku prednost daju stvaranju vrijednosti, umjesto pretpostavke da će se to dogoditi kao prirodna posljedica aktivnosti koje poduzimaju tijekom transakcije, imaju bolji rezultat prilikom ostvarenja maksimalne vrijednosti u transakciji.

Za zaključak, evo nekoliko napomena o metodologiji izrade izvještaja:

Dvije su glavne komponente nalaza istraživanja: perspektiva dioničkih društava (sa strane kupca i prodavatelja) i perspektiva privatnog vlasničkog kapitala (PE). Rezultati istraživanja iz perspektive privatnog vlasničkog kapitala bit će predstavljeni kasnije tijekom 2019. godine.

Uz potporu Mergermarketa i poslovne škole Cass, izvještaj analizira podatke o pojedinim sektorima za najveće globalne transakcije na temelju podataka o transakcijama koji su prikupljeni tijekom osam godina i uključuje intervjue s 600 globalnih viših rukovoditelja, 100 globalnih rukovoditelja društava s privatnim vlasničkim kapitalom i više od 30 voditelja transakcijskih usluga unutar PwC-a.

Kupovine se definiraju kao transakcije promjene kontrole u kojoj društvo kupuje kontrolu nad drugim društvom.

Prodaje se definiraju kao transakcije promjene kontrole u kojoj društvo u potpunosti proda dio poslovanja ili ovisno društvo.

Kako u transakcijama kupovine tako i u transakcijama prodaje, ukupni povrat dioničara izračunava se u razdoblju od mjesec dana prije objave do 12 mjeseci nakon završetka. Istraživačkom timu bili su potrebni valjani podaci o povratu društva 12 mjeseci nakon završetka transakcije kako bi mogao izračunati ukupni povrat dioničara.

Za izradu konačnog uzorka transakcija primijenjena su sljedeća ograničenja: transakcije su zaključene, tržišna vrijednost društva u mjesecu prije objave transakcije je najmanje 100 milijuna eura i vrijednost transakcije je najmanje 50 milijuna eura i najmanje 10 % omjera veličine transakcije u odnosu na tržišnu vrijednost.

Izvještaju Creating value beyond the deal: What if you took a different perspective to your M&A? možete pristupiti na: www.pwc.com/deals-report

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: