Započeo razvoj digitalne Strategije

Hrvatska

0 Flares 0 Flares ×
Konzultant tvrtke Deloitte Gordan Kožulj i državni tajnik Bernard Gršić.

16. svibnja 2022. – Vlada Republike Hrvatske izradila je Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine (NRS) kao krovni dokument i sveobuhvatni akt strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za Hrvatsku, koja time dobiva okvir za razvoj u slijedećem desetljeću.

Dokument se temelji na gospodarskim potencijalima naše zemlje, na onome u čemu je konkurentna te na prepoznatim razvojnim izazovima na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini.

Dio te Nacionale razvojne strategije je i Strategija digitalne Hrvatske. Na toj strategiji radi posebna stručna skupina sastavljena od ljudi iz Središnjeg državnog ureda za digitalno društvo i tvrtke Deloitte koja je zadužena za pripremne aktivnosti, analizu stanja i definiranje financijskog okvira i izradu nacrta prijedloga i sažetka Strategije digitalne Hrvatske.

Izrada Strategije bazirat će se na aktivnom dijalogu svih ključnih dionika javnog i privatnog sektora kroz rad njihovih predstavnika u Stručnoj radnoj skupini.

Nacrt prijedloga Strategije obuhvatit će nacionalne i EU strateške ciljeve i prioritete koji će biti osnova za definiranje mjera u najmanje sljedećim područjima: digitalna tranzicija gospodarstva, digitalizacija javne uprave i pravosuđa, razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža, razvoj digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta.

Više pojedinosti

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: