Zaštita okoliša važna za 94% građana

Nova anketa Eurobarometra

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 3. ožujka 2020. – Danas objavljeni rezultati ankete Eurobarometra pokazuju da građani žele da se više radi na zaštiti okoliša te da bi to trebala biti zajednička odgovornost velikih poduzeća i industrije, nacionalnih vlada i EU-a te samih građana. Ispitani građani smatraju da su najučinkovitiji načini rješavanja ekoloških problema „promjena načina potrošnje” i „promjena načina proizvodnje i trgovine”.

Rezultati pokazuju da građani smatraju da bi proizvodi trebali biti izrađeni tako da se olakša recikliranje plastike

Prema novoj anketi Eurobarometra 94% građana u svim državama članicama EU-a kaže da im je zaštita okoliša važna. Uz to, 91 % građana kaže da su klimatske promjene ozbiljan problem. Za zaštitu okoliša potrebno je osmislit iposebno europsko zakonodavstvo, smatra 83 % ispitanika.

Prema rezultatima ankete, klimatske promjene, onečišćenje zraka i otpad najvažnija su ekološka pitanja. Više od tri četvrtine (78 %) ispitanika smatraju da ekološka pitanja imaju izravan učinak na njihov svakodnevni život i zdravlje. Više od 80 % građana zabrinuto je zbog utjecaja kemikalija u proizvodima koje svakodnevno upotrebljavaju.

Među više od 27 tisuća ispitanika postoji čvrsta potpora mjerama politike usmjerenima na smanjenje plastičnog otpada i bacanja otpada u okoliš.

Rezultati pokazuju da građani smatraju da bi proizvodi trebali biti izrađeni tako da se olakša recikliranje plastike, industrija i trgovci na malo trebali bi se potruditi da smanje količinu plastične ambalaže, građane bi trebalo podučiti kako da smanje količinu plastičnog otpada, a lokalne bi vlasti trebale osigurati brojnija i bolja prikupljališta plastičnog otpada.

U anketi su ispitani i stavovi o industriji odjeće. U tom su području ispitanici izrazili visoku razinu zabrinutosti za okoliš i uvjete rada. Ispitanici kažu da žele odjeću koja traje dulje i koja je izrađena od materijala koji se mogu reciklirati.

Naposljetku, izrazili su potporu drugim mjerama, primjerice ulaganju u istraživanje i razvoj, većem informiranju i educiranju, poticanju poduzeća da se bave održivim aktivnostima te strožem zakonodavnom nadzoru.

Anketa je provedena u razdoblju od 6. do 19. prosinca 2019. u tadašnjih 28 država članica EU-a. Ispitano je ukupno 27 498 ispitanika iz različitih socijalnih i demografskih skupina i to osobnim razgovorom na svojem materinskom jeziku u svojim domovima. Ova anketa Eurobarometra nadovezuje na anketu na istu temu koju je Eurobarometar proveo u listopadu 2017. Mnoga pitanja iz te ankete ponovljena su u novoj anketi.

Dodatne informacije: Anketa Eurobarometra


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: